LAgroup toetste de strategische uitgangspunten van CKE aan de landelijke trends en ontwikkelingen in de cultuureducatie- en vrijetijdsector, aan de vertaling hiervan naar de Eindhovense situatie en aan de markt voor aanbieders en potentiële afnemers in Eindhoven. We beoordeelden of de resultaten van deze toetsing matchen hun strategische uitgangspunten.

Het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) had een transitie afgerond, ingegeven door een grote subsidiekorting, en daarna een nieuwe koers voor de toekomst in concept uitgestippeld. Daarnaast was bij de gemeente Eindhoven een proces gestart waarbij werd gekeken hoe het cultuurbeleid en de subsidiëring daarvan in de toekomst vormgegeven zouden kunnen worden. Omdat zowel het CKE als de gemeente behoefte hadden aan een toekomstbestendige koers voor het domein van de kunst- en cultuureducatie, wilden beide de in concept geformuleerde strategische uitgangspunten van het CKE laten toetsen. Voor het in kaart brengen van de Eindhovense markt voor aanbieders en potentiële afnemers hebben we veel interviews gehouden met particuliere aanbieders van kunst- en cultuureducatie, met (potentiële) professionele afnemers van de producten van CKE zoals scholen en andere cultuurinstellingen, en met andere stakeholders zoals de woningcorporatie waarmee het CKE intensief samenwerkt in de wijken. CKE heeft het LAgroup-rapport gebruikt om hun concept strategische uitgangspunten waar nodig aan te scherpen of bij te stellen, en de gemeente heeft onze output gebruikt voor het vormgeven van het gemeentelijke beleid over het domein van kunst- en cultuureducatie.