Het Centrum voor de Kunsten Roosendaal (CvK), een gemeentelijke dienst, stond onder druk om een transitie te ondergaan met verregaande consequenties, mede door een bezuinigingstaakstelling van 900.000 euro (45% van het totale subsidiebedrag). In opdracht van de gemeente ontwikkelde LAgroup een aantal toekomstscenario's met als uitgangspunt 'een basisniveau aan dienstverlening'.

Vanaf het begin was ons uitgangspunt dat door de omvangrijke bezuinigingstaakstelling een transitie van het CvK alleen mogelijk zou zijn met ingrijpende maatregelen. Na sessies met stakeholders en marktpartijen en met de docenten van het CvK ontwikkelden wij drie toekomstscenario's, met inderdaad ingrijpende consequenties. Daarbij hielden wij rekening met de veranderende context waarin de CvK's in Nederland moeten opereren, met issues uit een SWOT-analyse en met een longlist aan bezuinigings- en verdien-
mogelijkheden. Voor alle scenario's gold dat in ieder geval de door LAgroup opgestelde basispakketten 'transitie' en 'verdienen en bezuinigingen' als maatregelen zouden moeten worden gerealiseerd. Met de resultaten van deze eerste verkenning, en de keuze voor een scenario, zette de gemeente Roosendaal het proces in gang om te komen tot een toekomstbestendige functie van de cultuureducatie