Wat is de marktruimte voor verblijfsaccommodatie in de regio Waterland? En welk beleid moeten de regio en de gemeenten voeren? Deze vragen stelde de regio Waterland ons. Via inventarisaties van vraag en aanbod, trends in de sector en statistische modellen kwamen we tot een prognose van de marktruimte. Vervolgens deden we aanbevelingen over hoe de beschikbare marktruimte strategisch in te zetten.

Zoals in veel regio's het geval is, was er in de regio Waterland sprake van enerzijds een bestaand aanbod aan verblijfsaccommodaties (hotels, vakantieparken, campings) dat grosso modo last had van onder druk staande bezettingsgraden en anderzijds een groot aantal plannen voor nieuwe accommodaties.

Wat is dan de marktruimte per segment?
De regio Waterland - in de vorm van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland - hecht veel waarde aan de toeristische sector en had dan ook behoefte om meer zicht te krijgen op de toekomstige ontwikkelingen in de regio. LAgroup gaf hen antwoord op essentiële vragen zoals: Hoe gaat de vraag zich de komende vijf tot tien jaar ontwikkelen? En wat is dan de marktruimte per segment?

Inventarisaties, forecasts en beleidsambities
Dit onderzoek deden we niet alleen op basis van inventarisaties en forecasts, maar we keken ook nadrukkelijk naar de beleidsambities van de gemeenten en de op stapel staande (toeristische) projecten. Voor Waterland was het zeker ook belangrijk om in kaart te brengen wat de potentiële overflow van toeristen vanuit Amsterdam zal gaan betekenen. En uiteraard identificeerden we voor de regio de meest relevante trends als het gaat om bijvoorbeeld glamping, Airbnb, nieuwe hotelconcepten, etc. Uiteindelijk deden we - per type accommodatie en overkoepelend - concrete aanbevelingen voor de beschikbare marktruimte en het te voeren beleid. Een beleid dat erop gericht is om enerzijds ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven mét meerwaarde voor de regio en anderzijds te waken voor overaanbod in de regio.

De regiogemeenten gebruiken het rapport als fundament voor hun verblijfsaccommodatiebeleid.