LAgroup onderzocht de stand van zaken rond de samenwerking tussen de individuele partners van cultuurcluster Rozet, het in 2013 geopende cultuurgebouw in Arnhem. Op basis van de resultaten hiervan ontwikkelden we een visie en scenario's voor een verdergaande samenwerking - waaronder een eventuele fusie - en deden aanbevelingen over de toekomstige organisatiestructuur en aansturing binnen Rozet.

Rozet is de gezamenlijke huisvesting van de zelfstandige instellingen bibliotheek, centrum voor de kunsten, het Erfgoedcentrum (waarin ook Museum Arnhem participeert) en de kunstuitleen. Het aan een externe ondernemer verpachte horecabedrijf in Rozet is een belangrijke ontmoetingsplek in het gebouw; niet alleen voor de bezoekers van de culturele functies, maar ook voor Arnhemmers die er willen werken en met elkaar afspreken. In opdracht van de individuele partners samen met de gemeente Arnhem brachten wij eerst de status quo in beeld van de aard, omvang en kwaliteit van de samenwerking. We spraken daarvoor met tal van medewerkers van de individuele partners en met externe stakeholders, en stelden onder meer een sterkte-zwakteanalyse op. Met de resultaten daarvan en met informatie over andere cultuurclusters in het land gaven wij onze aanbevelingen over visie en scenario's voor verdergaande samenwerking en fusie, en over de organisatiestructuur en de aansturing. Voor het vervolgtraject stelden we een stappenplan op. De instellingen in Rozet en de gemeente zijn met onze aanbevelingen en het stappenplan aan de slag gegaan om hun samenwerking verder te verbeteren.