We trokken samen met de gemeente Den Haag op bij het verkennen van de kansen voor gebiedsontwikkeling bij het Kyocera Stadion. We benaderden potentiële ontwikkelaars en exploitanten van leisurefuncties en voerden namens de gemeente gesprekken met hen. De gesprekken gaven een realistisch beeld van de kansen van de locatie en droegen mede bij aan de vestiging van een bioscoopcomplex bij de locatie.

Succes- en faalfactoren gebiedsontwikkeling stadion
Aanvullend op de gesprekken met de potentiële ontwikkelaars brachten we de succes- en faalfactoren van een aantal andere gebiedsontwikkelingen bij voetbalstadions in kaart. Op basis van deze lessons learned en de uitkomsten van de gesprekken stelden we voor de gemeente handreikingen op voor de ontwikkelstrategie. Op basis van de handreikingen is de gemeente aan de slag gegaan met het ontwikkelen van het gebied rondom de thuishaven van ADO Den Haag.