De gemeente Kampen heeft de intentie het Stedelijk Museum Kampen gaan verzelfstandigen. Aan LAgroup vroeg de gemeente om de organisatorische en financiële consequenties hiervan in beeld te brengen om zo een onderbouwd besluit te kunnen nemen om al dan niet te verzelfstandigen.

Stedelijk Museum Kampen is het museum in Kampen dat is gericht op cultuurhistorie en hedendaagse kunst. Een aantal jaar geleden is de inrichting van het museum vernieuwd. Het is een compact museum met een klein team en een grote groep vrijwilligers. De gemeente wil een volgende stap zetten en vanuit haar rol als regiegemeente de organisatie verzelfstandigen. Samen met het museum en een aantal betrokken afdelingen van de gemeente (cultuur, personeelszaken en financiën) hebben we in een aantal werksessies de relevante onderwerpen van een verzelfstandiging besproken. Op basis daarvan, en onze kennis van andere verzelfstandigingstrajecten, hebben we de eenmalige en structurele organisatorische en financiële consequenties beeld gebracht op een zestigtal (sub)onderwerpen. Bij een verzelfstandiging is het belangrijk om de gevolgen op zowel de korte termijn als de langere termijn in beeld te brengen, evenals de belangen van museum én gemeente, zodat een weloverwogen afweging gemaakt kan worden. De gemeente besloot op basis van het rapport tot een verdere stap naar de verzelfstandiging en een procesmatige route in te zetten.