Vernieuwende fusie in theaterland

De raden van toezicht en directies van Het Nationale Toneel en De Koninklijke Schouwburg in Den Haag vroegen ons om de voor- en nadelen van een mogelijke fusie tussen de twee organisaties te verkennen. Na de eerste verkenning hebben we voorgesteld om in de volgende fase Theater aan het Spui als derde partij erbij te betrekken. Dit heeft geleid tot een fusie van de drie organisaties per 2017.

In nauw overleg met de directies van Het Nationale Toneel, De Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui, onder begeleiding van de raden van toezicht, hebben we eerst de voor- en nadelen van een mogelijke fusie tussen de drie organisaties verkend. Ook hebben we overleg gevoerd met een afvaardiging van het personeel, de ondernemingsraden en externe betrokkenen. Na een positieve uitkomst hebben we de toekomststrategie en financiën verder uitgewerkt en in een routebeschrijving aangegeven welke stappen de organisaties moesten volgen. De drie organisaties hebben daarna gezamenlijk hun subsidieaanvragen bij de gemeente Den Haag en het ministerie van OCW ingediend.  Eind 2015/begin 2016 werden de plannen zowel door de Haagse Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 als door de Raad voor Cultuur zeer positief ontvangen en beoordeeld. De fusie van de drie organisaties gaat in per 2017. (Foto: Michiel Rasenberg)