LAgroup ondersteunde inhoudelijk en procesmatig het traject om te komen tot versterking van de Zwolse cultuurhistorische attractiviteit en meer samenwerking tussen de cultuurhistorische spelers. Samen met die spelers in de stadshistorie ontwikkelden we daartoe 'Het Verhaal van Zwolle' en scenario's voor een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, die tegelijk een bezuiniging zou moeten opleveren.

De primaire partners waarmee we het traject doorliepen en die een rol in de uitvoeringsorganisatie zouden krijgen zijn Museum De Fundatie, de Grote Kerk, het Historisch Centrum Overijssel en het Stedelijk Museum Zwolle. Afstemming vondt plaats met andere betrokken instellingen voor stadshistorie en met stakeholders. Hiermee werd draagvlak gecreëerd voor het gezamenlijk ontwikkelde 'Verhaal van Zwolle'. De scenario's voor een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie moeten leiden tot een effectieve samenwerking richting een meer flexibele inrichting van het veld van de cultuurhistorie in Zwolle, en tot realisatie van een bezuinigingstaakstelling op de cultuurhistorische subsidies van € 300.000. De rapportage van LAgroup was de basis voor besluitvorming binnen de gemeente en startpunt voor een aan te stellen kwartiermaker. De gemeente Zwolle gebruikte onze rapportage ook om het cultuurhistorische onderdeel van haar cultuurbeleid voor de komende jaren vorm te geven.