LAgroup voerde een verkennend onderzoek uit naar de (wettelijke) mogelijkheden, de meerwaarde en voor- en nadelen van verzelfstandiging van de depotfunctie van de Provincie Noord-Holland. We ontwikkelden daarbij ook scenario's voor de vorm van verzelfstandiging in termen van juridische en organisatorische structuur, samenwerking en voor- en nadelen per scenario, en beveelden een scenario aan.

De functie archeologiedepot is een wettelijke taak van de provincies. In Noord-Holland is deze functie onderdeel van de provincie en fysiek ondergebracht in het Huis van Hilde in Castricum. Dat is een nieuw gebouwd complex waarin ook een archeologische publieksfunctie met museum huist die in opdracht van de provincie geëxploiteerd wordt door een particuliere partij. Omdat het depot als uitvoerende organisatie afwijkt van de reguliere beleidstaken waarop de provincie zich steeds meer concentreert, wilde men onderzoeken of het depot kan worden verzelfstandigd. Wij verkenden de consequenties van verzelfstandiging en beoordeelden de verschillende scenario's op kwaliteit, zowel in het algemeen als op specifieke onderdelen. Als onderleggers zijn onder meer gebruikt het provinciaal beleid, de wettelijke context, de status quo van het depot en van de publieksfunctie, en een bij andere provincies uitgevoerde benchmark. De provincie heeft onze rapportage met bevindingen en adviezen gebruikt om een principebesluit te nemen om het proces naar eventuele verzelfstandiging al dan niet te vervolgen.