LAgroup wordt vaak benaderd om verschillende gremia en bijeenkomsten voor te zitten en/of om te klankborden met organisaties. Hieronder is een selectie van verschillende sessies die Stephen Hodes heeft voorgezeten.

Directie Den Haag
Van 2005 tot medio 2009 was Stephen Hodes extern voorzitter van het Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag. Aan dit overleg doen circa 25 podiuminstellingen in Den Haag mee.

De Betovering
In de aanloop naar de afgelopen twee kunstenplanperiodes heeft Stephen Hodes een dag met de Raad van Toezicht en directie van de Betovering, een kunstfestival voor de jeugd in Den Haag, voorgezeten. Tijdens de sessies werden de contouren van de volgende kunstenplanperiode besproken en op hoofdlijnen uitgetekend.

VNT en NAPK
Stephen Hodes trad aan als onafhankelijk voorzitter van de VNT (Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en producenten) met als doel om de VNT als organisatie te versterken en te professionaliseren. Dit heeft geresulteerd in een fusie tussen drie koepels - de VNT, DOD (dansgezelschappen) en CNO (orkesten). Zij zijn samengegaan in een nieuwe organisatie: de Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten (NAPK) waar Stephen Hodes in het eerste jaar zitting heeft gehad in het bestuur.

Cultuureducatie
Voor een aantal bijeenkomsten - ‘Cultuureducatie en de (toekomstige) rol van de gemeente’ - georganiseerd door de Rijnbrinkgroep, was Stephen Hodes dagvoorzitter. Aan de bijeenkomst hebben voornamelijk  beleidsmedewerkers van gemeenten in Overijssel deelgenomen.

Klankborden
Met diverse besturen en directies van musea, filmhuizen, theaters en theatergezelschappen heeft Stephen Hodes als klankbord gefungeerd, soms eenmalig, soms tijdens een serie van bijeenkomsten.