Verborgen aan de rand van Edam ligt het fraaie en bijzondere Fort Edam. Ooit gebouwd als deel van de Stelling van Amsterdam en de afgelopen decennia door vrijwilligers in ere gehouden. De huidige inkomsten zijn echter onvoldoende om het fort in stand te houden. Op verzoek van Staatsbosbeheer ontwikkelden wij vijf passende, inhoudelijk en financieel interessante concepten, zoals een hotelconcept.

"Wat zijn de mogelijkheden voor herbestemming van Fort bij Edam?" Dat was de vraag waar eigenaar Staatsbosbeheer ons mee benaderde. Om het bijzondere fort bij Edam ook op de lange termijn te kunnen behouden, moest er gezocht worden naar manieren om meer inkomsten met het fort te genereren. Er was simpelweg meer geld nodig voor behoud en restauratie van het fort.

Samen met de markt
Wij onderzochten de mogelijkheden voor herbestemming. Hierbij betrokken we ook heel nadrukkelijk 'de markt'. We organiseerden een aantal ontwikkelateliers met lokale en regionale belanghebbenden en potentiële ondernemers. Ook brachten we uitvoerig in kaart hoe soortgelijke forten herbestemd zijn en wat de exploitatie- en verdienmodellen daarvan zijn.  

Scenario's basis voor benadering marktpartijen
Uiteindelijk bedachten wij vijf toekomstscenario's voor het fort, zoals de realisatie van een bijzondere verblijfsaccommodatie. De investeringskosten per scenario lieten we door Brink Groep ramen. Voor elk scenario stelden we exploitatieprognoses en residuele huurwaardes op. Staatsbosbeheer had daarmee een goede basis om marktpartijen gericht te benaderen.