Het bestuur en de directie van Fonds 1818, eigenaar van Het Nutshuis – een podium voor kunst, cultuur en maatschappij in Den Haag – hebben LAgroup gevraagd te onderzoeken wat de optimale functies en invulling zijn van Het Nutshuis in de toekomst en welke structuur bij dat optimale scenario hoort.

In opdracht van Fonds 1818 hebben we de functies van Het Nutshuis in Den Haag doorgelicht. Het Nutshuis is gevestigd in het oude Nutsspaarbankgebouw in het centrum van Den Haag. De huidige functies zijn het verhuren van kantoorruimtes aan maatschappelijke organisaties, culturele programmering, film, zaalverhuur aan maatschappelijke en commerciële organisaties, een café en een tuin. De vraag van Fonds 1818 is of nu – tien jaar na de oprichting van Het Nutshuis – dit de juiste functies zijn die passen bij het profiel en de strategie van Fonds 1818; en zo niet, wat dan de optimale functiemix is.

Deze opdracht hebben we uitgevoerd op basis van interviews met het bestuur en directie van Fonds 1818, het bestuur en medewerkers van Het Nutshuis, deskresearch en interviews met verschillende externe relaties van Het Nutshuis. Dit heeft geresulteerd in zes scenario's. Het afwegen van die scenario’s heeft de beide organisaties – Fonds 1818 en Het Nutshuis – in staat gesteld om in de toekomst een optimale invulling aan Het Nutshuis te kunnen geven. Door de besturen, de directie en medewerkers wordt hier nu aan gewerkt en volgend jaar – 200 jaar na de oprichting van Fonds 1818 – zou de nieuwe koers helder moeten worden.