Park Lingezegen, een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen, heeft een belangrijke recreatiefunctie. De ambitie voor dit gebied is een aantrekkelijk aanbod van evenementen die passen bij de uitstraling van het park. We stelden een evenementennotitie op met referenties die concrete invulling geven aan de ambitie en gaven ook aan hoe de ambitie in de praktijk vertaald kan worden.

Met een oppervlak van circa 1.700 hectare is het landschapspark een belangrijk recreatiegebied voor de omwonenden. Naast evenementen die jaarlijks terugkeren heeft projectbureau Park Lingezegen de ambitie om in het gebied nog meer evenementen te (laten) organiseren. Hiervoor zijn enkele locaties beschikbaar: het Kasteelterrein (het beoogde evenemententerrein, tot maximaal 20.000 bezoekers) en vier kleinere ‘pocketparken’. Maar welke typen evenementen passen het beste bij welke locatie?
We bezochten het gebied en stelden voor alle locaties een gebiedsprofiel op. Daarna brachten we de bestaande evenementen in kaart, samen met diverse referenties die een interessante aanvulling zouden kunnen zijn en die passen bij het karakter van de verschillende gebieden. Voor de toekomststrategie - hoe om te gaan met de bestaande en nieuwe evenementen - adviseerden we een geleidelijke groei om 1) ervaring op te doen met het (laten) organiseren van evenementen op de betreffende locaties en 2) de omwonenden te laten wennen aan het nieuwe gebruik van de gebieden. Die strategie hebben we uiteindelijk vertaald in een concrete werkwijze: van benodigde mankracht, via typen werkzaamheden tot aan organisatorische afhandeling. Ook gaven we aan welke verantwoordelijkheden de gemeente Overbetuwe als vergunningverlener voor haar rekening moet nemen. Projectbureau Park Lingezegen gebruikt de evenementennotitie als input voor het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied.